Taalcursus Levend Nederlands voor anderstaligen Nt2

CumLingua helpt anderstaligen meer kansen te pakken in het leven, door middel van laagdrempelige en toegankelijke taalcursussen.

Vaardigheden

  • actief luisteren
  • spreken
  • begrijpend lezen
  • woordenschat opbouwen
  • schrijven

Naast de basistaalvaardigheden wordt er in kleine groepen veel aandacht besteed aan het verhogen van het zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen

Taal durven te gebruiken, is niet altijd vanzelfsprekend.
CumLingua Levend Nederlands vergroot het zelfvertrouwen, niet alleen op het gebied van taalgebruik. Het vergrote algehele zelfvertrouwen zorgt ervoor dat cursisten sneller leren, en in staat zijn om beter voor zichzelf op te komen en zich verder te ontplooien. In onze evaluaties geven alle cursisten aan dat hun zelfvertrouwen is gestegen, mede dankzij de cursus Levend Nederlands.

Eigen lesprogramma’s

De lesprogramma’s van Levend Nederlands zijn door CumLingua zelf samengesteld met ondersteuning van een specialist met jarenlange ervaring in het begeleiden van nieuwe Nederlanders. Rollenspellen, presenteren en creatief taalgebruik vormen belangrijke onderdelen van een gevarieerde en stimulerende cursus.

Het cursusmateriaal leeft

Levend Nederlands lesmateriaal is levendig en dynamisch. Het is afgestemd op wisselende leervragen in een groep. Aan de hand van ervaring en terugkoppeling van cursisten en docenten, worden regelmatig nieuwe oefeningen en spelletjes toegevoegd aan ons lesmateriaal.

Kleine groepen/individueel

CumLingua biedt de mogelijkheden van individueel les tot les in kleine groepen tot maximaal 12 cursisten. Indien nodig wordt er een klassenassistent toegevoegd aan een groep om cursisten extra ondersteuning te bieden. Persoonlijke begeleiding wordt ook regelmatig toegepast.

Intake

Aan de hand van een persoonlijk intakegesprek en toets wordt het niveau van iedere cursist bepaald. Ook wordt er aandacht besteed aan de verwachtingen en wensen van een cursist en haar/zijn mogelijkheden om de Nederlandse taal te oefenen.

Voor meer informatie via 0486 471554 of stuur een mail naar info@cumlingua.com.

Contact
CumLingua
Bronkhorstweg 48,
5363 TZ Velp NB,
Nederland

Tel.: +31 (0)486 471554
Mobiel: +31 (0)643 706253
E-mail: info@cumlingua.com
Volg ons via: