Tarieven Bijles

Schooljaar 2014-2015 tarieven bijles Engels – Duits – Frans

Individueel les 45 minuten op aanvraag
Groepsles 45 minuten (bij 2 personen) € 22,50 p.p.
Groepsles 45 minuten (bij 3 personen) € 17,50 p.p.
Groepsles 60 minuten (voor 2 personen) € 30,00 p.p.
Groepsles 60 minuten (voor 3 personen) € 25,00 p.p.

Tarieven

 • De tarieven zijn inclusief voorbereiding, intake en huiswerk
 • Op de tarieven wordt geen btw berekend
 • Tarieven groepslessen zijn geldig vanaf 2 of 3 personen, anders geldt het tarief voor een individuele les
 • We doen ons best om groepen samen te stellen van één niveau. Waar dit niet mogelijk blijkt, adviseren wij om (tijdelijk) individueel les te volgen
 • Lestijden worden in overleg met de docent ingepland, waarbij zoveel mogelijk wordt gestreefd naar een vaste dag en tijdstip

Afmelden

 • Bij het niet tijdig afmelden (minder dan 4 uur vooraf) behouden wij het recht om 50% van het lestarief in rekening te brengen

Facturatie en betaling

 • Minimale afname van 5 lessen
 • Betaling vooraf aanvang 1e les

Locatie

 • Lessen worden gegeven op locatie bij CumLingua in Velp

Klachten

 • Voor klachten kunt u zich wenden tot de docent

Aansprakelijkheid

 • Deelname geschiedt op eigen risico
 • CumLingua is niet aansprakelijk voor enige schade op het gebied van persoonlijk letsel, beschadiging, vermissing of diefstal van eigendommen van cursist
Contact
CumLingua
Bronkhorstweg 48,
5363 TZ Velp NB,
Nederland

Tel.: +31 (0)486 471554
Mobiel: +31 (0)643 706253
E-mail: info@cumlingua.com
Volg ons via: