Taallessen les voor kinderen

CumLingua biedt taalbegeleiding  voor kinderen (schoolgaande) met een taalachterstand en anderstalige kinderen (bijv.: adoptiekinderen, kinderen van ouders met een andere moedertaal dan het Nederlands, of voor kinderen die naar het buitenland verhuizen).

Extra ondersteuning

Taalbegeleiding  voor kinderen is erop gericht kinderen, die de Nederlandse of  Engelse taal niet voldoende meester zijn, extra ondersteuning te bieden.

Begeleiding op school

Wij ondersteunen de school / intern begeleider / leerkracht en willen helpen taalachterstanden weg te werken. Deze individuele begeleiding vindt plaats onder schooltijd en op een door de school beschikbaar gestelde geschikte werkplek. Ook het bijwonen van formele oudergesprekken met leerkracht en interne begeleider(s) rondom de vorderingen van het kind behoren tot deze begeleiding. In deze gesprekken wordt ook besproken waar ouders, leerkracht en begeleiders behoefte aan hebben in de begeleiding of waar zij mee geholpen kunnen worden.

Voor meer informatie via 0486-471554 of stuur een mail naar info@cumlingua.com

Contact
CumLingua
Bronkhorstweg 48,
5363 TZ Velp NB,
Nederland

Tel.: +31 (0)486 471554
Mobiel: +31 (0)643 706253
E-mail: info@cumlingua.com
Volg ons via: